45678887665443В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, з чого складатиметься блок національного мультипредметного тесту з історії України.

Зміст завдань блоку НМТ з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО з історії України. А саме такі теми: 

 • Україна в роки Першої світової війни;
 • Початок Української революції;
 • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
 • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
 • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
 • Україна в роки Другої світової війни;
 • Україна в перші повоєнні роки;
 • Україна в умовах десталінізації;
 • Україна в період загострення кризи радянської системи;
 • Відновлення незалежності України;
 • Становлення України як незалежної держави;
 • Творення нової України.

В УЦОЯО звертають увагу, що в тесті будуть завдання щодо історичного періоду’Історія України 1914 р.– початку ХХІ ст.”, тобто лише теми, які раніше були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України. 

Яка структура блоку НМТ з історії України?

Усього в тесті з історії України буде 20 завдань:

 • 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
 • 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 “логічні пари”).

Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з історії України?

Завдання з історії України буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів у ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.

Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100200 балів. Для отримання результату за цією шкалоюдостатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

Також у центрі оцінювання радять матеріали для підоготовки до тестування:

23576699586Державна служба якості освіти в рамках проєкту “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe) разом з командою підтримки реформ МОН розробили поради щодо особливостей викладання навчальних дисциплін в умовах воєнного стану.

Фахівці дали низку порад вчителям про те, на чому сконцентрувати увагу учнів у вивченні окремих предметів так, аби освітній процес в умовах надзвичайної ситуації проходив із максимальною користю для всіх учасників.

Історія та громадянська освіта:

 • скоротити обсяг текстів для читання;
 • читання з підручника варто замінити усною розповіддю, переглядом відеоматеріалів, інтерактивними заняттями, творчими чи дослідницькими проєктами;
 • добирати навчальний матеріал слід, фокусуючись на сюжетах, що даватимуть дітям розуміння історії боротьби українського народу за незалежність та своє майбутнє;
 • пропонувати приклади, які демонструють міць та незламність України та її народу, готовність та уміння протистояння ворогу;
 • давати завдання та теми, спрямовані на осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям країни, державними та регіональними процесами;
 • впровадити п’ятихвилинки, де розглядати види когнітивних викривлень, методів пропаганди та масових маніпуляцій;
 • окрему увагу приділити розвитку громадянських компетентностей, формуючи свідому громадянську позицію (взаємодопомога, волонтерство, протидія пропаганді, підтримка власного емоційного ресурсу тощо);
 • для старшокласників – додати вивчення основ міжнародного права.

Українська мова та література:

 • зосередити роботу на чотирьох видах мовленнєвої діяльності – слухання, говоріння, читання, письмо;
 • орієнтуватися на види мовленнєвої діяльності, а не на конкретні теми чи твори;
 • збільшити кількість творчих завдань задля підтримки емоційного стану дітей.

Математика:

 • виділити час на повторення і систематизацію вивченого раніше;
 • вчитель може об’єднувати певні теми чи скорочувати їх зміст так, щоби акцентувати навчання на базових знаннях та вміннях;
 • викладати краще у синхронному режимі, забезпечуючи створення запису уроку, чи запропонувати дітям готові відеоуроки з теми, що вивчається;
 • надавати приклади розв’язування типових задач (наприклад, у вигляді скріншотів екрану).

Природничі науки:

 • провести “ревізію” навчальної програми та виділити теми, без яких неможливе розуміння змісту предмету в подальшому навчанні, та сфокусуватися саме на них;
 • практичні заняття можна проводити віртуально чи запропонувати дітям практикуватися вдома за можливості;
 • розглянути варіанти проведення інтегрованих уроків;
 • пропонувати завдання творчого та дослідницького характеру з метою підтримки інтересу до предмету;
 • формувати навички критичного мислення (наприклад, шляхом розвінчування міфів та пошуку фейків).

Інформатика:

 • більш детально розглянути питання безпечного користування пристроями та соцмережами, критичного оцінювання інформації, розпізнавання фейків та маніпуляцій;
 • запропонувати створити кілька інформаційних продуктів у різних програмних середовищах (текстові документи, презентації, відеороліки тощо);
 • уникати загрозливих сюжетів, нагадувань про травмуючі події у роботі в цифровому середовищі;
 • новий матеріал викладати тільки, якщо учні готові до цього. Якщо ж ні, то обмежитися відпрацюванням раніше отриманих навичок, у вже знайомому програмному середовищі;
 • основний акцент робити на розвитку громадянської та соціальної компетентностей, критичного мислення, творчості, емоційного інтелекту.

Здоров’я, безпека, добробут (Основи здоров’я):

 • акцентувати увагу на емоційному здоров’ї;
 • повторювати теми безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях та навколишньому середовищі;
 • важливим результатом роботи має бути формування умінь прийняття рішень, розв’язання проблем, розвитку творчого та критичного мислення, здатності до комунікації, формування самооцінки, протистояння негативному психологічному впливу і стресу.

Мистецтво:

 • пам’ятати, що предмети художньо-мистецького циклу мають величезний терапевтичний потенціал, якого нині потребують і дорослі, і діти;
 • розглядати ці уроки, зокрема, як засіб гармонізації психологічного стану всіх учасників навчального процесу;
 • максимально диференціювати форми практичних завдань та будувати їх виключно на позитивних зразках мистецьких творів.

544789537865Державна служба якості освіти розʼяснила, як оцінити та визначити клас для дитини, яка не навчалася, або відвідувала школу за кордоном.

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367), у разі відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можна встановити (за необхідності) відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН від 13.03.2017 № 369).

Проте останній наказ втратив чинність, тому варто керуватися пунктом 4 розділу ІІ Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 12.01.2016 № 8).

Він звучить так: “Зарахування особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти або результатів оцінювання, здійснюється після оцінювання її результатів навчання за певний клас (рівень повної загальної середньої освіти). Оцінювання проводить заклад освіти, в якому організовується екстернат, на підставі заяви (за формою згідно з додатком 1 до цього Положення) особи, яка подавала заяву про зарахування (переведення) на екстернат. Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання результатів навчання складається за формою згідно з додатком 2 до цього Положення (далі — протокол оцінювання)”.

Отже, для проведення оцінювання діє такий алгоритм:

 • батьки подають заяву (додаток 1);
 • наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також розклад проведення оцінювання та перелік завдань;
 • проводиться оцінювання, за результатами якого визначається клас, в якому дитина буде продовжувати здобувати освіту.

На виконання плану роботи закладу на 2022 рік та враховуючи вимоги часу, адміністрація КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» організовує з 04 до 24 травня 2022 року для педагогічних працівників області роботу комплексних курсів підвищення кваліфікації.

Навчальний обсяг курсів: 90 годин (3 кредити ЄКТС).

Навчання проходитиме у синхронному режимі із застосуванням засобів ІКТ з поєднанням онлайн та офлайн занять.

Початок занять: з 14.30 год.

Реєстрація на навчання – за посиланнями, що додаються (див. таблицю).

Після реєстрації на свої електронні скриньки слухачі отримають розклади з посиланнями на заняття чи платформи, де будуть розміщені навчальні матеріали.

За результатами навчання слухачі отримають свідоцтво встановленого зразка.

Просимо організувати реєстрацію на навчання педагогів Вашого  навчального закладу до 04 травня поточного року.

Категорія

Дата проведення

Електронна реєстрація

Відповідальний

Контактний телефон

Квітень 2022

1.

Музичні керівники ЗДО

04.05-24.05

https://cutt.ly/wFF7dj4

Сіренко А.Є.,

Ванько К.І.

(067) 942 65 97

(097) 252 68 79

2.

Вихователі ЗДО

- « -

https://cutt.ly/7FF4Mgy

Сіренко А.Є.,

Ванько К.І.

(067) 942 65 97

(097) 252 68 79

3.

Учителі початкових класів І і вищої категорії

- « -

https://cutt.ly/iFGe22r

Добровольська Л.Н.,

Андросова В.О.

(067) 955 90 86

(067) 161 57 68

4.

Керівники гуртків

- « -

https://bit.ly/375c7Iu

Кудін В.С.

(097) 812 21 51

5.

Вчителі-логопеди

- « -

https://forms.gle/KusYi77ZzF98Ggt86

Литвин І.М.

(068) 513 86 88

4469965У 2022 році абітурієнти замість звичного для них ЗНО складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ), який міститиме три блоки завдань. 14 квітня 2022 року КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Монастирищенської міської ради» було проведено вебінар для вчителів математки. Консультант КУ «ЦПРПП ММР» Інна Костриця ознайомила учасників із змістом завдань, які планується використати для проведення тестування з математики та особливостями проходження вступної кампанії в цілому. Зміст завдань блоку НМТ з математики буде відповідати чинній програмі ЗНО з математики. сього в блоці НМТ з математики буде 20 завдань, з-поміж яких:

 • 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів;
 • 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 «логічні пари»);
 • 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

Завдання з математики зможуть розв’язати не лише ті, хто вивчав математику на профільному рівні, а й ті, хто вивчав її на рівні стандарту. МОН працює над створенням можливості для учасників мультитесту зовнішнього незалежного оцінювання пройти пробне онлайн-тестування. Планується провести близько 28 сесій тестувань (в тому числі і в країнах ЄС), а після 22 квітня будуть видані методичні рекомендації щодо підготовки до кожної з дисциплін мультипредметного тесту.

1649685117001164968513697216496851483911649685164027

Війна в Україні стала стресом для усіх учасників освітнього процесу. За таких умов істотно зростає роль психологічної підтримки, яка необхідна і дітям, і дорослим. Діти підтримують українських військових своєю творчістю, що стала для них своєрідною арт-терапією. Юні мешканці нашої громади розпочали роботу в майстернях з виготовлення оберегів.

1649685174521164968519913916496852161931649685421783

У рамках дитячої акції «Подаруй оберіг захиснику» учні закладів загальної середньої освіти та вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості виготовили ляльки-мотанки, підвіски, малюнки, браслети, брелоки, імбирне печиво, листи-сюрпризи з побажаннями та подарунками, сувеніри з національною символікою.

1649685294245164968539717816496854518611649685467823

Відвідувачі імпровізованої виставки оберегів були надзвичайно вражені яскравістю, оригінальністю, різноманітністю,неповторністю та цікавими ідеями дитячих робіт.

 164968548203816496854908751649685502013164968557322016496855856271649685596145

Всі вироби виготовлені однакового розміру, для того щоб маленький подарунок міг поміститися в долоні чи кишені захисника. І не важлива кількість учасників, і не можливо порахувати кількість сувенірів. Головне – емоції, віра та любов, вкладені в кожну роботу.

164968561473616496856268271649685636234164968564940816496856606971649685681200

Обереги будуть передані захисникам, щоб підтримати бойовий дух та підбадьорити наших воїнів, наблизивши тим самим ПЕРЕМОГУ!

16496857001191649685712820