666464646464Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо окремих питань завершення навчального року, який передбачає звільнення випускників повної середньої освіти від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

За відповідний законопроєкт під час позачергового засідання парламенту проголосувало 298 народних депутатів.

Ухвалений закон встановлює, що здобувачі освіти, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, будуть звільнені від проходження державної підсумкової атестації через здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби.

Водночас здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, матимуть право пройти ДПА, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Водночас для абітурієнтів, які планують вступати до закладів вищої освіти, ЗНО буде проведено в установлені терміни відповідно до визначених регламентів проведення тестування.

Раніше Міністерство освіти і науки звільнило від проходження шкільних іспитів учнів 4-х та 9- класів.

77775776775747Якісна школа — це результат роботи керівника над розвитком закладу. Те, як директор налаштує управлінські процеси, безпосередньо впливає на якість освіти у школі, яку він очолює.

Мотивувати вчителів, працювати над їхнім професійним розвитком та вдосконаленням роботи, покращувати освітнє середовище, взаємодіяти із засновником щодо розвитку матеріально-технічної бази, формувати прозору систему оцінювання результатів навчання учнів, облаштовувати дружнє до дітей шкільне життя — не вичерпний перелік завдань та відповідальностей директора.

Важливою частиною роботи директора як менеджера є формування стратегічного бачення розвитку школи. Стратегічне управління — це безперервний процес, обов’язковою частиною якого є розроблення Стратегії розвитку закладу освіти. Стратегія розвитку дає можливість визначити напрями руху закладу освіти для досягнення основної мети — забезпечення якості освіти.

Стратегічне управління школою реалізується через два напрями — розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти та стратегічне планування. Перше дозволяє вивчати та оцінювати освітній процес як систему, а друге — визначити напрями діяльності в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Відображаються ці напрями у Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти та Стратегії розвитку закладу освіти.

Розроблення стратегії розвитку школи

Стратегія розвитку закладу — важливий концептуальний документ діяльності закладу освіти. Тому до процесу розроблення стратегії директор школи залучає зацікавлені сторони.

Одним зі способів розроблення стратегії може бути проведення мозкового штурму для напрацювання пропозицій за певними напрямами. Для цього може бути створена робоча група за участі керівника, заступників та представників педагогічного колективу, учнів.

Робоча група у свою чергу напрацьовує проєкт стратегії, а надалі документ виноситься на розгляд та обговорення педагогічної ради. Важливо пам’ятати, що реалізація частини цілей стратегії потребуватиме підтримки засновника закладу. Саме стратегія розвитку закладу має розроблятись у тісній співпраці із засновником.

Структура стратегії розвитку закладу

У стратегії розвитку закладу освіти мають бути наступні блоки:

 • Цінності закладу. Цінності, по суті, є фільтром поведінкових моделей усіх учасників освітнього процесу. Вони визначають, що для школи є важливим, які людські та суспільні цінності. Наприклад, серед цінностей школи, — безпека та комфорт дитини. У такому випадку в процесі реалізації стратегії особлива увага має приділятися створенню безпечного та комфортного середовища, побудові довірливих взаємин між учнями, вчителями та адміністрацією школи.
 • Місія школи. Місія дає відповідь на запитання, чому заклад існує, яка мета його діяльності та для кого здійснюється освітня діяльність. Вона деталізує статус школи та забезпечує напрям і орієнтири для визначення цілей роботи закладу. Наприклад, місією школи може бути забезпечення рівного доступу до освіти для всіх дітей.
 • Візія школи. Візія визначає, куди рухається заклад освіти, де він хоче бути. Формулювання візії дасть змогу відповісти на питання, які цілі школа прагне реалізувати у середньостроковій перспективі, на якому рівні хоче бути, чого прагне. Наприклад, створення інклюзивного освітнього середовища, в якому кожна дитина незалежно від статі, особливих потреб, соціального статусу чи інших ознак зможе комфортно навчатися.
 • Стратегічні цілі діяльності закладу освіти. Стратегічні цілі визначають, якою має бути школа за кілька років, задають напрями розвитку та фіксують, чого школа прагне досягти. Вони визначають сфери, на яких мають бути сконцентровані зусилля адміністрації та педагогічного колективу школи. Стратегічні цілі обов’язково мають корелюватись із візією, адже їхнє виконання наближає заклад до її досягнення. Для максимальної ефективності цілі мають бути сформовані на основі SMART-критеріїв та, відповідно, бути конкретними, вимірюваними, досяжними, актуальними та визначеними/обмеженими в часі.
 • Операційні цілі. Операційні цілі визначають, яким чином заклад буде досягати стратегічних цілей та які кроки необхідно для цього зробити. В операційних цілях стратегія закладу переходить від загального до конкретного. Наприклад, операційними цілями в стратегії школи можуть бути:
  1. розробити прогноз очікуваної кількості дітей з особливими освітніми потребами;
  2. налагодити відносини з інклюзивно-ресурсним центром;
  3. провести адаптацію освітнього простору;
  4. забезпечити необхідну організаційно-методичну підготовку;
  5. розробити необхідні адаптаційні заходи для учнів і батьків;
  6. вчителям пройти підвищення кваліфікації за напрямами, які стосуються роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Працюючи над розробленням стратегії розвитку школи, дуже важливо враховувати реальний стан речей та ресурси закладу. Інструмент SWOT-аналізу допоможе керівникові визначити сильні та слабкі сторони школи, а також можливості, що відкриваються перед закладом, та наявні чи потенційні загрози.

Для успішної реалізації стратегічного управління стратегію розвитку закладу освіти важливо донести до всіх учасників освітнього процесу, а особливо тих, хто безпосередньо залучений до її реалізації. Стратегічне управління потребує також зміни підходів до взаємодії з педагогічними працівниками. Вони мають брати безпосередню участь у визначенні стратегічних та операційних цілей, місії, візії закладу, приймати їх як особисті. Тільки так вони можуть стати партнерами директора у досягненні цих цілей.

Стратегія розвитку закладу — це також важливий дороговказ для засновника: які точки розвитку є у школи, на що заклад потребує ресурсів, які напрями роботи школи потрібно посилити засновникові тощо.

4343434356364Оскільки під час дистанційного навчання ми працювали на різних майданчиках, не зайвим буде пригадати правильне написання деяких слів для заповнення класного журналу (за оновленим правописом).

Аудіо-. Веб.  Пишемо разом слова з першими регулярно вживаними іншомовними компонентами на голосний та приголосний: абро-, авіа-, авто- (‘само’, ‘автоматичний’), агро-, аеро-, аква-, алко-, арт-, астро-, аудіо-, біо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, геліо-, гео-, гідро-, дендро-, екзо-, еко-, економ-, етно-, євро-, зоо-, ізо-, кібер-, мета-, метео-, моно-, мото-, нарко-, нео-, онко-, палео-, пан-, пара-).

Отже, аудіовправавебсайт, АЛЕ латинськими літерами так: web-сайт.

Відео. Разом пишемо іменники, першою частиною яких є незмінна основа іншомовного походження на о, а: автомагістрáль, агрокультýра, велопробі́г, відеофі́льм.
Відповідно пишемо відеоурок, відеопояснення.

Інтернет, онлайн. 

З дефісом пишемо: 1) складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного звука. У них відмінюємо або обидва іменники, або тільки другий.

Другий іменник складного слова відмінюємо, якщо перший: а) визначає певну прикмету чи особливість предмета, особи, явища, названих другим: бíзнес-план, бі́знес-проє́кт, до́пінг-контрóль, інтерне́т-видáння, інтерне́т-пóслуга, піа́р-áкція.
Відповідно онлайн-урок.

Назви сайтів, соцмереж, платформ.

- Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви (тві́ттер, гугл);

 • - назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках (мережа “Фейсбу́к”, енциклопе́дія “Вікіпе́дія”);
 • - назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої букви та без лапок (РНБО ввела санкції проти Яндексу).
 • (Автор публікації: Олеся Калинич, авторка зошитів та карток для підготовки до ЗНО з української мови та літератури, переможниця конкурсу “Учитель року-2015”, заслужений учитель України)

76874895766643КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Монастирищенської міської ради" повідомляє, що на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» проходитиме III Всеукраїнський учнівський конкурс наукових есе «Публічне управління в історії української держави».

Мета конкурсу - розвиток учнівської молоді шляхом здійснення творчого наукового пошуку в царині вирішення проблем розбудови української держави. До участі запрошуються учні 9-11 класів закладів повної загальної середньої освіти України.

Конкурс проводиться у такі строки:

I тур - 10-16 травня 2021 року - конкурсне оцінювання есе експертною комісією;

II тур - 19 травня 2021 року - підсумкові онлайн-дебати, під час яких відбудеться публічна дискусія учасників з презентацією ключових ідей, оголошення результатів конкурсного оцінювання та визначення переможців Конкурсу.

Інформаційний лист Конкурсу додається у вкладенні.

Додаткова інформація: https://bit.ly/329PZqq.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. тел. (044) 456 51 58. Контактна особа - Федірко Наталія Вікторівна, моб. 063 700 42 43.

656473526749506Вчителі предметів мистецької галузі Монастирищенської громади 8 квітня 2021 р. у онлайн режимі взяли участь у вебінарі   «Проєктна діяльність на уроках предметів мистецької освітньої галузі».

Учасники зібрання детально ознайомилися з проєктною діяльністю як методом організації роботи на уроці, що дозволяє перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання, забезпечити продуктивний зв'язок теорії та практики у процесі навчання. Цей метод сприяє набуттю учнем життєвого досвіду, формуванню вмінь та навичок, які надалі позитивно впливатимуть на його життєдіяльність

Освітяни ознайомилися з комплексом ефективних сучасних технологій навчання мистецтву та використанням мережі Інтернет для здійснення дистанційного освітнього процесу.

67564534234КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Монастирищенської міської ради" повідомляє, що на виконання п.4.2. плану роботи КНЗ «Черкаський обласний  інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» та до Дня науки в Україні навчально-тренінговий центр SТЕM-освіти  19-23.04.2021 р. проводить регіональний науково-методичний «STEM-тиждень».

У рамках «STEM-тижня» заплановано наступні заходи:

19 квітня 2021 р. – день науки;

20 квітня 2021 р. – день технологій;

21 квітня 2021 р. – день інженерії та проєктів;

22 квітня 2021 р. – день BYOD (bring your own device – принеси свій власний пристрій»;

23 квітня 2021 р. – день математики.

Захід проводиться з метою об’єднання інтелектуальних зусиль педагогічного загалу області в аспекті реалізації SТЕM-орієнтованого підходу, висвітлення проблематики з питань розвитку напрямів SТЕM-освіти в регіоні, формування освітнього SТЕM-середовища з використанням інноваційних технологій, засобів та моделей освіти.

Переконливо просимо педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти області та позашкільної освіти, і особливо закладів освіти, які оснащені інноваційним обладнанням для реалізації STEM-орієнтованого напряму в освіті, взяти участь у заході!

Для участі у регіональному науково-методичному «STEM-тижні» педагогам потрібно зареєструватися до 14.04.2021 року за посилання https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSL5TE1YGfmOzov2DbGLvGaLukdmi-nOCHc6XWlBBkKRzMnQ/viewform?usp=sf_link

З метою участі педагогічним працівникам потрібно провести освітній захід до 15 квітня 2021 р. у рамках одного/декількох/всіх днів із запропонованих у «STEM-тижні» та взяти участь у представленні (виступ, презентація, відеоматеріали та ін.) та обговоренні досвіду у рамках «STEM-тижня»  19-23.04.2021 р., який відбудеться на базі навчально-тренінгового центру SТЕM-освіти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» у режимі онлайн:

Дата

Назва

Початок

роботи

Посилання для участі

19 квітня 2021 р.

день науки;

10.00

https://meet.google.com/zvp-zond-ewi

20 квітня 2021 р.

день технологій;

10.00

https://meet.google.com/zvp-zond-ewi

21 квітня 2021 р.

день інженерії та проєктів;

10.00

https://meet.google.com/zvp-zond-ewi

22 квітня 2021 р. пристрій»

день BYOD
(bring your own device – принеси свій власний пристрій);

10.00

https://meet.google.com/zvp-zond-ewi

23 квітня 2021 р.

день математики

10.00

https://meet.google.com/zvp-zond-ewi

Педагогічні працівники, які не мають підготовленого виступу можуть долучитися до участі у заході за посиланням вказаним у таблиці. Програма заходу буде надіслана на електронні адреси зареєстрованим учасникам регіонального науково-методичного «STEM-тижня» до 19.04.2021 р.

333324242425310 квітня 2021 року для одинадцятикласників закладів загальної середньої освіти на базі опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Монастирищенський «Ліцей «Ерудит» відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На тестування було зареєстровано  97 учасників: 18 учнів – англійської мови, 35 учнів – української мови і літератури, 8 учнів – з української мови, 22 учні – з математики профільного рівня, 2 учні – з математики стандартного рівня, 10 учнів – з історії України та 2 учні – з біології. Для проходження тестування з’явилося 90 учасників, що становить 92,8% від усіх зареєстрованих. 7 учнів не змогли бути присутніми через хворобу. Вони отримають невикористані тестові зошити у своїх навчальних закладах до 14 квітня 2021 року.

Пробне ЗНО проходило організовано, з дотриманням усіх правил, процедур та вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції. Медичним працівником було здійснено термометрію учасників та 30 педагогічних працівників пункту тестування.

Під час проходження пробного тестування учасники мали змогу ознайомитися з процедурою основної сесії ЗНО, перевірити свої знання та вміння, отримані під час навчання у школі.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО створені інформаційні сторінки. Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожний зареєстрований учасник або учасниця зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома. Для отримання результатів пробного ЗНО кожному їм потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» упродовж 10–14 квітня. Для тих, хто скористається такою можливістю, результати  пробного ЗНО буде оприлюднено в особистих кабінетах учасників до 30 квітня.

4433444555555Завершується підготовка до проведення пробного ЗНО 2021. 31 березня Київським регіональним центром оцінювання якості освіти було організовано вебінар для відповідальних за проведення ЗНО в округах та відповідальних за пункти проведення пробного ЗНО, на якому розглянуто особливості проведення тестування в цьому навчальному році з урахуванням епідеміологічної ситуації та карантинних обмежень. Особлива увага була приділена проведенню тестування з іноземних мов. Зокрема, наголошувалося на забезпеченні пунктів проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання відповідними технічними засобами для здійснення аудіювання, підготовці персоналу до роботи в аудиторіях з аудіюванням, призначенні осіб з числа персоналу пунктів, відповідальних за роботу технічних пристроїв, що працюватимуть в аудиторіях. Крім того, обговорювалися питання залучення персоналу для роботи на пунктах проведення пробного ЗНО, роботи зі зведеними актами та технологічними картами,  оперативного інформування, розв’язання нестандартних ситуацій тощо.

767876787678656765434345567

Згідно з рекомендаціями УЦОЯО відповідальна за проведення ЗНО в окрузі, консультант КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Монастирищенської міської ради» Костриця І.В. 07 квітня 2021 р. провела навчальний вебінар із працівниками, залученими до проведення пробного ЗНО. На ньому було розглянуто регламент роботи пункту проведення пробного ЗНО, процедуру проведення пробного ЗНО за технологічними картками інструктора, старшого інструктора та чергового, особливості роботи пункту в умовах карантину. Працівники пункту проведення пробного ЗНО повинні створити максимально наближені до основної сесії ЗНО умови, для того, щоб кожен учень, що зареєструвався для складання пробних тестів відчув атмосферу оцінювання, навчився правильно заповняти бланки відповідей, знаходити себе у алфавітних списках, зумів розподілити правильно час виконання завдань. Для випускників ЗЗСО пробне ЗНО має стати генеральною репетицією для проходження одного із основних іспитів у їхньому житті.

444434333344445657678898765454

Адміністрація та колектив опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. «Монастирищенський «Ліцей «Ерудит» доклали максимум зусиль, щоб одинадцятикласники нашої громади почувалися комфортно під час тестування. 10 квітня їх чекають чисті, продизенфіковані, світлі аудиторії. А щоб потрапити до них зареєстровані учасники мають з’явитися за адресою: м.Монастирище, вул. Жовтнева, 12. Із собою необхідно мати паспорт (оригінал) або інший документ, що посвідчує особу, перепустку-запрошення, роздруковану з власного кабінету учасника пробного ЗНО, індивідуальні засоби захисту (маску або ресріратор), дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також (за бажанням) прозору пляшку з питною водою, антисептик для рук.

Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50. Учасників, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускатимуть. Процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників пробного ЗНО. Просимо стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома.

У разі якщо учасник/учасниця пробного ЗНО вирішить залишитися вдома, він/вона зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

Нагадуємо, що всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу до пунктів тестування, так і протягом усього періоду оцінювання: вони мають перебувати в масках або респіраторах, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Для визначення результатів пробного ЗНО учасникам, які проходитимуть тестування 10 квітня, потрібно занести свої відповіді на завдання всіх тестів пробного ЗНО 10–14 квітня до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання».

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1‒12 балів, 100‒200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

КУ "Центр професійного розвитку педагогічних  працівників Монастирищенської  міської ради" повідомляє, що вебінар вчителів географії відбудеться 13 квітня 2021 р. о 14-30. Підключитися до вебінару на платформі  Zoom можна за посиланням:  https://zoom.us/j/98396288142?pwd=Nk84cDRkY3Vkamw1RysyQTJ2NEkyQT09 Ідентифікатор конференції: 983 9628 8142  Код доступу: 2Hn5T9

171134577 1445717895767001 1074872565379191907 n8 квітня 2021 року відбулася нарада вчителів предмету «Захист України». У роботі зібрання взяли участь Ніна Завертана, начальник управління освіти, молоді та спорту Монастирищенської міської ради, Неля Залозна, директор КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників ММР», Олександр Каплун, завідувач сектором молоді та спорту, Тетяна Гуцал, консультант КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників ММР», Максим Ботік, боєць І Добровольчого батальйону ім. С.Кульчицького.

В ході засідання було обговорено організацію та проведення навчально-польових зборів з юнаками у 2021 році,   І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та тренінгу з надання першої домедичної допомоги за участю волонтера, медика-рятувальника Національної гвардії України.За результатами наради складено графік проведення тренінгів.

170269503 1445717855767005 1025090721361907975 n 1170255665 1445717862433671 2944972778840528500 n 1

IMG 0799Відповідно до плану проведення заходів для педагогічних працівників дошкільної освіти, 9 квітня 2021 року було проведено в онлайн-режимі семінар для директорів на тему: «Освіта для сталого розвитку. Екосвідомість». Учасниками семінару стали 14 керівників закладів дошкільної освіти.

Консультант КУ «ЦПРПП ММР» Кузьмінська Ю.М. висвітлила актуальність проблеми. У Концепції екологічної освіти в Україні зазначається, що одним із найголовніших важелів у розв’язанні нагальних екологічних проблем повинна стати «підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи (не насильство, а гармонійне співіснування з нею).Освіта для сталого розвитку спрямована на набуття знань і навичок, що сприяють формуванню нового екологічно свідомого суспільства, формування нових світогляду, позицій, цінностей, сприяють розвитку, який є соціально бажаним, економічно життєздатним і екологічно збалансованим. Головним поштовхом для формування засад якісно нової системи освіти на засадах сталого розвитку є переорієнтація існуючих програм освіти на комплексне вивчення соціальних, екологічних, економічних питань із врахуванням місцевих, національних й регіональних умов, а також глобального контексту. Інклюзивність як одна з характеристик ОСР полягає в охопленні всіх громадян освітою для сталого розвитку без фокусування на расових, статевих, класових, вікових, географічних та інших відмінностях осіб та соціальних груп. Адже збільшення ступеня участі всіх громадян в процесах суспільного розвитку дасть можливість якнайкраще використовувати їхні таланти й навички, швидше допоможе трансформувати несталі способи життєдіяльності на безпечні та збалансовані.

IMG 0800IMG 0798

Директор Сатанівського закладу дошкільної освіти «Росинка» Пруненко О.В. у презентації «Освіта для сталого розвитку: мета та основні завдання» ознайомила учасників online спілкування із сутністю поняття, змістовими особливостями ОСР ( інтеграції в ній трьох аспектів:екологічного, соціального, економічного).

Директор Аврамівського закладу дошкільної освіти «Ромашка» Іванчук Р.В.(керівник методичного об’єднання директорів ЗДО і дошкільних підрозділів ЗЗСО) відзначила, що сформована екологічна культура стає надзвичайно важливою рисою особистості кожної сучасної людини. Адже часті природні лиха, а також загальне погіршення стану навколишнього середовища демонструють, що екологічні проблеми вже не вийде просто ігнорувати. 

IMG 0796IMG 0791

У ході обговорення педагоги зрозуміли наскільки важлива особиста відповідальність кожної людини у збереженні навколишнього середовища для майбутнього покоління, що спільна діяльність усіх учасників освітнього процесу впливає позитивно не лише на дошкільників. Вона спонукає педагогів і батьків вихованців переосмислити власний стиль життя та поведінку.

 Усі заклади вирішили приєднатися до Еко-флешмобу «Дерева замість квітів», який присвячений до Міжнародного дня землі.

«Мозковий штурм» директора та консультантів «Центру професійного розвитку педагогічних працівників Монастирищенської міської ради» під час підготовки до проведення семінару-тренінгу для креативних педпрацівників закладів освіти Монастирищенської міської громади.

IMG 20210409 100324 1IMG 20210409 100347 1IMG 20210409 100409 1

78767586746Комунальним закладом позашкільної освіти «Центр освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради» спільно з Департаментами освіти та науки Івано-Франківської міської та обласної рад організовано проведення ІІ Міжнародного конкурсу учнівської молоді «Врятуймо планету разом!». До участі в конкурсі запрошуються здобувачі освіти віком 13-18 років.

Конкурс здійснюється у два етапи:

І (заочний): з 15 березня по 12 квітня 2021 року - відправлення робіт на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  відповідно до Положення про конкурс ( у вкладенні)

ІІ (очний, онлайн): 17-18 квітня 2021 року - захист робіт.

Конкурс проводиться з метою формування STEM-компетентностей здобувачів освіти; розвитку творчого потенціалу, індивідуальних наукових здібностей здобувачів освіти; популяризації молодіжної науки та винаходів в Україні та за її межами, виявлення найбільш талановитих її представників, з метою присвоєння звання «Кращий винахідник-2021» з числа учасників конкурсу. 

Участь у конкурсі безкоштовна. Переможці отримують винагороду. Пропонуємо долучитися до конкурсу.