77775858585

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Монастирищенської міської ради» інформує, що з метою вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, збереження та примноження культурної спадщини свого краю, традицій та звичаїв українського народу, сприяння подальшому розвитку краєзнавчої роботи у закладах освіти з 9 по 12 березня 2021 року проводяться онлайн - читання «І повіє огонь новий з Холодного Яру…»

     Завдання онлайн - читань – продекламувати улюблений вірш Т.Г.Шевченка на фоні пам’ятника, барельєфа, меморіальної дошки письменника, які знаходяться у вашій місцевості.

     Учасниками можуть бути учні та учнівські колективи закладів освіти громади.

     Керівник опубліковує на своїй сторінці у соціальну мережу «Фейсбук»

відеовідтворення одного з творів Т.Г.Шевченка з обов’язковим зазначенням у пості хештегу # ОЦТКІЕ_ Черкаси # Shevchenko_2021.

dsc03163Комунальна установа «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської районної ради» просить привести експозиції музеїв у закладах освіти у відповідність до вимог законодавства про декомунізацію згідно методичних рекомендацій щодо засад діяльності музеїв історичного профілю закладів освіти. Ознайомитися з рекомендаціями можна за вкладенням.

Attachments:
Download this file (музеї.doc)музеї.doc[ ]50 kB

170314rev aКУ «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської районної ради» повідомляє, що з метою активізації роботи з громадянського виховання дітей та молоді на засадах історичної правди про боротьбу українського народу за державну незалежність, сприяння поширенню пошуково-дослідницької роботи, формування патріотичних почуттів у підростаючого покоління та виховання поваги до історичного минулого свого народу, з вересня 2018 року започатковано щорічне проведення обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби».

     Акція проводиться за такими тематичними напрямами:

1. «Українська революція – доба національного державотворення»;

2. «Боротьба українців проти більшовицької диктатури та військової агресії Росії»;

3. «Український національний визвольний рух 1930-х років, періоду Другої світової війни та у повоєнні роки»;

4. «Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному режимові»;

5. «Українська державність: від Революції на граніті до Революції Гідності».

    Просимо сприяти участі учнівської молоді в акції та до 20 грудня направляти матеріали для участі в обласному етапі акції.

prostirКУ «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської районної ради» повідомляє, що у грудні 2018 року КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» проводить науково-практичну інтернет-конференцію з проблеми «Говірка і культура мого села». До участі в конференції запрошуються педагоги, які мають напрацювання із зазначеної теми.

   Робоча мова конференції – українська. Загальний обсяг роботи: не більше 7 сторінок тексту формату А-4.

   Матеріали доповідей (статті) надсилати до 03 листопада 2018 року на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

   Матеріали конференції будуть розміщені на Черкаському освітянському порталі в розділі «Конференції, семінари: Інтернет-заходи». Кращі роботи ввійдуть до окремої збірки, а їхні автори отримають сертифікати.

     Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 64-95-22 або вищевказаною електронною адресою.

 Вимоги до статті

Зміст статті

·      постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

·      аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор;

·      виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття;

·      формулювання цілей статті;

·      виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

·      висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;

·      використовуючи матеріал, цитати інших дослідників, потрібно вказувати джерело інформації.

Робота повинна бути ретельно вичитана та відредагована (за наявності технічних чи мовленнєвих помилок стаття не буде включена до збірки).

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Вимоги до оформлення статті

·               електронний варіант статті виконувати в редакторі Word 97-2003;

·               шрифт – Times New Roman;

·               кегль 14;

·               міжрядковий інтервал – 1;

·               розміри берегів: зліва – 2 см, справа – 1,5 см, верхній і нижній – по 2 см;

·               абзац – 1,25 см. (не допускається створення абзацу за допомогою клавіші «Пробіл»);

·               вирівнювання тексту − по ширині сторінки;

·               автоматичні переноси не допускаються;

·               виділення фрагмента тексту можливе лише курсивом;

·               сторінки не нумеруються;

·               для позначення лапок використовуються знаки «…»,  апострофа − ’.

·               не допускається заміна тире ( – ) знаком дефіса (-) і навпаки: відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів (до і після тире), цього правила слід дотримуватись і в списку літератури;

·               прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) пишеться повністю на першій сторінці в правому верхньому кутку курсивом (див. зразок оформлення матеріалів);

·               нижче − посада й повна назва навчального закладу;

·               через рядок по центру – назва статті великими літерами (напівжирним шрифтом);

·               через рядок курсивом − анотація (до 5 рядків);

·               через рядок − основний текст статті;

·               таблиці й фото (малюнки) мають бути з назвами;

·               бібліографічні посилання в тексті друкуються у квадратних дужках за таким зразком: [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки.

Література

Після основного тексту статті (через два рядки) обов’язково подається список використаних джерел, оформлений за  вимогами ВАКу до бібліографічного опису – ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9-13).

У списку використаних джерел має бути не більше 7 позицій, записаних у алфавітному порядку (див. зразок оформлення матеріалів).

                      Зразок оформлення матеріалів:

 Городник Ірина Миколаївна, учитель української мови і літератури Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний         заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради

ЖАНРОВІ   РІЗНОВИДИ КАЗКИ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Анотація. Текст (до 5 рядків).

Основний текст статті.

Список використаних джерел

  1. Акофф Р. Л. Ідеалізоване проектування : як запобігти завтрашній криза сьогодні. Створення майбутнього організації / Акофф Р. Л., Магідсон Д., Еддісон Г. Д. ; пров. з англ. Ф. П. Тарасенко. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.
  2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібл. вісн. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
  3. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – Київ : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.
  4. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.
  5. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Інститут статистики, обліку та аудиту. – Київ : ІСОА, 2002. – 147 с.
  6. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – Київ : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).
  7. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).
  8. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність».
  9. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с., 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 

Zarubizhna literatura SHkilne zhyttya 300x160.jpg.pagespeed.ce.U 5wV sBl

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2018-2019 н.р.

Підготовка до ЗНО з історії України

Attachments:
Download this file (187(1).pdf)187(1).pdf[ ]140 kB

Матеріали для участі  у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з української мови та літератури

Продовжено до 05 лютого 2018 р.реєстрацію учнів для участі у Всеукраїнській українознавчій грі "Соняшник".

Конкурс "Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття"