ОФЛАЙН-ДІЯЛЬНІСТЬ

ОНЛАЙН-ДІЯЛЬНІСТЬ

Попередня

підготовка

• опитування

• вхідний контроль

• ознайомлення або повторення термінології, потрібної для  роботи з темою

• короткі промовідео / аудіо

• інфографіки

• діагностичне тестування

Подання

нової

інформації

• презентація

• пошук відповідей на  питання

• обговорення кейсів

• відеозапис

• аудіозапис

• тексти

• відеоконференція

• робота з кейсами

• пошук відповідей на питання

Тренування

• обговорення

• дебати

• питання-відповіді

• групові виконання завдань не на оцінку

• практичні завдання не на оцінку

• спостереження за явищем

• рольові гри, симуляції

• питання для самоперевірки

• обговорення (чат, форум)

• виконання інтерактивних   вправ

• віртуальні тренажери

• спостереження за явищем

• робота з кейсами

• пошук відповідей на питання

• перегляд фільмів

Виконання

практичного

завдання

•завдання, що виконуються під час практичних та лабораторних занять

• пошук відповідей на питання

• віртуальні лабораторні роботи

• інтерактивні практичні  завдання

• різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, презентація, проєкт, відеозапис тощо)

• робота над спільними  документами

Оцінювання

• контрольна робота

• опитування

• виконання практичного завдання

• інтерактивне тестування

• усна відповідь

• виконання практичного завдання (відеозапис)

• письмова робота

Рефлексія

• діалог, групове обговорення

• короткі усні / письмові відповіді на питання

• розроблення нотаток до лекцій

• карти пам’яті

• підготовка мультимедійних презентацій

• відповіді на рефлексивні  питання

• портфоліо

• ведення щоденника

Зворотний

зв’язок

• групові та індивідуальні консультації

• коментарі під час заняття від педагога

• автоматизовані тести для  самоконтролю

• чат, форум, опитування

• аудіо-, відео- або текстові повідомлення з коментарем

• завдання взаємного оцінювання знань

• оцінювання педагогом результатів групової співпраці