0200g297 eed1 779x446Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 №33 затверджено нову редакцію Базового компоненту (Державного стандарту дошкільної освіти). Попередняредакція Стандарту була чинною протягом десяти років. За цей час змінилися не лише заклади дошкільної освіти  й підходи до організації освітнього процесу, а й самі діти. Тож сьогодні виникла потреба оновити стратегічні документи, які регламентують вимоги до освіти дітей дошкільного віку, діяльності дитячих садків та всіх учасників освітнього процесу. Нова редакція Стандарту не суперечить ціннісним пріоритетам, визначеним у попередніх документах. Автори оновленого Стандарту поєднали традиції попередників із новими ціннісними пріоритетами. Визначені ідеї відповідальності дорослих за розвиток дитини та ціннісні орієнтири автори конкретизували базовими принципами реалізації Стандарту. Оновлений Стандарт, як і його попередники, містить в основі положення Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів, які стосуються дитинства.

У попередніх редакціях документа зміст дошкільної освіти виглядав як перелік компетентностей та узагальнених результатів діяльності за освітніми лініями. В оновленому Стандарті автори подають зміст освіти узагальнено — через освітні напрями в інваріантному й варіативному складниках та показники компетентностей в єдностї  їх складників: емоційно-цінніснеставлення, обізнаність, життєві навички.

Набув змін і перелік основних компетентностей, які здобуватиме дитина в дошкільному віці. До компетентностей, які визначали попередні редакції документа, додали нові.

Крім стандартизованих вимог до рівня компетентності дитини старшого дошкільного віку, у змісті Стандарту авторський колектив уперше:

-визначив умови реалізації Стандарту;

-окреслив важливість ролі суспільства/громади в забезпеченні доступної та якісної дошкільної освіти;

-наголосив на необхідності солідарної відповідальності закладів освіти й сім’ї як учасників освітнього процесу за розвиток дитини;

-підготував глосарій, щоб уникнути неточностей у розумінні важливих термінів.

Базовий компонент дошкільної освіти як державний стандарт утверджує політику держави у галузі дошкільної освіти. І заклади дошкільної освіти мають відповідати його вимогам. Щоб це відбулося, має бути проведена серйозна робота і над оновленням програм закладів дошкільної освіти, і над підвищенням кваліфікації вихователів, і над залученням батьків до освітнього процесу. Адже, як зазначено в документі, в дошкільній освіті не настільки важливе оволодіння знаннями та інформацією, як набуття навичок і компетентностей, уміння комунікувати з однолітками, працювати у групах і використовувати ці компетентності для отримання знань у НУШ.

         Педагоги дошкільної освіти монастирищини долучились до вивчення і аналізу БКДО, взявши участь у робочій зустрічі з авторами нової редакції Базового компоненту, організованою адміністрацією КНЗ «ОІПОППЧОР», відповідно до листа інституту від 22.01.2021 № 28/01-19«Про проведення вебінару «Оновлена редакція БКДО (2020 рік): зміст та забезпечення якості відповідно до міжнародних стандартів».Вебінар було проведено за сприяння Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Асоціації працівників дошкільної освіти. Головний спікер – Гавриш Наталія Василівна, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, головний науковий співробітник лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук.Вона відзначила, що в основу стандарту покладено традиційні для дошкільної освіти ідеї гуманістичної педагогіки, спрямовані на гуманне ставлення до дитини, теорії природовідповідності за якою у дитини треба розвивати задатки та здібності, зберігаючи її природу, ідеї про патріотичне і громадянське виховання, ідеї про використання казки та гри у гармонійному розвитку особистості та ідею солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей раннього і дошкільного віку.Вимоги до змісту й організації освітнього процесу ґрунтуються на принципах співпраці дитини, вихователя і батьків або законних представників дитини, забезпечення рівного доступу всіх дітей до закладів дошкільної освіти, реалізації самостійної творчої діяльності дитини в освітньому процесі з урахуванням вікових особливостей психофізичного розвитку дітей, ігрової діяльності як провідної та принципу навчання через гру, як наскрізного у взаємодії з дитиною. Упровадження зазначених підходів до організації освітнього процесу передбачає повагу до дитини, пріоритет щасливого проживання дитиною сьогодення.

Ця зустріч стала початком у позитивному сприйманні Державного стандарту як документа, в якому закладена уся глибина питання особистісного розвитку дитини; у розумінні змісту напрямів освіти, процесів формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечують освітній результат – компетентність дитини старшого дошкільного віку.

Щоб педагогам легше працювалося, щоб мали під рукою все, що потрібно для роботи повідомляємо,що 22 січня 2021 року вийшла електронна книжка «Базовий компонент дошкільної освітиНова редакція та поради для організації освітнього процесу». У ній — Базовий компонент дошкільної освіти (у новій редакції), настанови від його розробників та унікальні поради практиків і науковців щодо організації освітнього процесу. Ця книжка має бути у кожного директора та педагога дошкільноїосвіти, аджеБазовий компонент — Державний стандарт дошкільноїосвіти. Виконатийогоозначаєзабезпечитиумови, за якихкожнадитинаростимещасливою та стане успішною.

Пропонуємо освітянам дошкілля взати участь у безоплатному вебінарі «Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи» цифрового видавництва MCFR та журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу», який відбудеться 10 березня о 13-00.