65656575859На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 15.02.2021 № 1/9-57 та на численні звернення, що надійшли до Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації щодо дотримання у закладах освіти мовного законодавства звертаємо вашу увагу на необхідність виконання Конституції України, законів України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ та „Про освіту“, зокрема в частині застосування державної мови в освітньому процесі.

16 липня 2019 року набрав чинності Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“, стаття 21 „Державна мова у сфері освіти“ якого повністю відображає зміст статті 7 „Мова освіти“ Закону України „Про освіту“, якою встановлено, що мовою освітнього процесу є державна мова. У рішенні Конституційного Суду України від 16 липня 2019 року № 10-р/2019 про визнання Закону України „Про освіту“ таким, що повністю відповідає Конституції України, чітко зазначено, що „українська мова як державна є обов'язковою на всій території України у державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, у тому числі у сфері освіти“, а також підкреслюється, що „мова - унікальний феномен, що є засобом соціалізації, формою реалізації потенціалу кожної людини, а знання державної мови сприяє соціалізації особи та є засобом запобігання дискримінації“.

Нагадуємо, що рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання, остаточним та не може бути оскаржене. Відповідно до статті 12 Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ робочою мовою діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова. Ця норма стосується також органів влади і закладів освіти. Згідно із статтею 9 цього ж Закону володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані, зокрема, керівники закладів освіти всіх форм власності, педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови.

У зв’язку із зазначеним вище, наголошуємо на необхідності застосування державної мови в робочий час науково-педагогічними, педагогічними та іншими працівниками закладів освіти. Державна мова має використовуватися в освітнього процесу, під час проведення навчальних занять (крім занять з навчальних предметів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються іноземними мовами або мовами корінних народів і національних меншин), у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами освіти (вихованцями), так і між собою.

Частина п’ята статті 21 Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ та частина четверта статті 7 Закону України „Про освіту“ встановлюють, що „в закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу“. Водночас наголошуємо на вагомості популяризації переваг вивчення державної мови та оволодіння нею на високому рівні усіма здобувачами освіти незалежно від національного походження, що є однією з важливих умов повноцінної реалізації їхніх конституційних прав в Україні.