7676768590485712 січня 2021 року на базі «ЧОІПОПП ЧОР» навчально-методичним центром психологічної служби  було організовано та  проведено в режимі онлайн   семінар  на тему « Актуальні питання діяльності працівників психологічної служби у сучасних умовах освітніх змін». Захід провели завідувач  Центру Дудіна Н.М та методист Центру Артеменко Т.Б . Під час роботи вебінару  були розглянуті питання   підвищення кваліфікації в дистанційному режимі, зміни в організаційно-методичних складових, науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації та ін.. В ході виступу завідувач Центру Дудіна Н.М. розяснила алгоритм реєстрації слухачів, запропоновані форми підвищення кваліфікації,   ознайомила з графіком консультацій працівників НМЦПС. Учасниками заходу були працівники психологічної служби області, від  КУ  « ЦПРПП ММР» взяла участь консультант    Куролап В.В.

Артеменко Т.Б., методист НМЦПС, детально ознайомила присутніх з професійним стандартом «Практичного психолога закладу освіти».

Вона зазначила, що МОНУ рекомендує в першу чергу використовувати професійний стандарт «для створення освітніх програм закладами вищої освіти та для підвищення кваліфікації практичних психологів».

Але разом з тим, сам Стандарт містить значно більше позицій, зокрема це оновлені вимоги допуску до роботи, зміна назви та коду економічної діяльності.

У документі зазначено, що допуск до роботи за професією практичного психолога відбувається за умови наявності вищої освіти відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій. При цьому підтверджуючим документом вважається диплом за спеціальністю 053 «Психологія».

До переліку нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів з питань професійної діяльності психолога не внесені такі засадничі документи, як Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 19.10.2001 № 691; лист МОН від 24.07.19 № 1/9-477 Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України; Етичний кодекс психолога та ін. Це може спричинити складнощі у регулюванні діяльності психолога у зазначених сферах.

Велику увагу було приділено   загальним компетентностям практичного психолога.

Це вміння та  навички : «програмування цифрового змісту» ; «участь у діяльності громади та у прийнятті рішень на всіх рівнях»; «здатність до керування власним життям і карєрою»; «застосування методів статистичного моделювання, аналіз та прогнозування», « основи менеджменту», « медіація» та ін.. 

Стандарт містить такі трудові функції (компетентності): здійснення психологічної профілактики; здійснення психологічної просвіти щодо психологічного благополуччя та психічного здоровя; здійснення психологічної діагностики; надання психологічної допомоги за запитом та/або відповідно до виявленої потреби в такій допомозі (за видами: психологічне консультування, психологічний супровід, психологічний тренінг, розвивальна діяльність); здійснення власного професійного розвитку та самоосвіта; співпраця з педагогічними (науково-педагогічними) працівниками щодо організації ефективної освітньої діяльності та співучасть у створенні, підтримці та розвитку психологічно безпечного освітнього середовища в закладі освіти; здійснення організаційно-методичної діяльності під час виконання трудових функцій.

Отже, як ми бачимо, у Стандарті з переліку функцій зникло поняття «корекція», а  психологічне консультування втрачає  своє самостійне значення та входить до класу функцій із загальним визначенням «психологічна допомога». Також до цього класу функцій додалися такі види діяльності як психологічний супровід, психологічний тренінг, розвивальна діяльність.

Зник також такий важливий напрям діяльності, як навчальна (під навчальною діяльністю розуміється форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості).

Натомість зявилося дві нових трудових функції – здійснення власного професійного розвитку та самоосвіта; співпраця з педагогічними працівниками щодо організації ефективної освітньої діяльності та співучасть у створенні, підтримці та розвитку психологічно безпечного освітнього середовища в закладі освіти.

Серед прогресивних нововведень – застосування інтервізій і супервізій у практичній діяльності, а також здатність до рефлексії, самопізнання та самовдосконалення. Розробка засад супервізійного та інтервізійного супроводу психологічної практики фахівців може стати найближчим завданням у розвитку психологічної служби в системі освіти.

Створення Стандарту професії у досвіді функціонування вітчизняної психологічної служби є першою такою спробою, і наступний перегляд стандарту планується на листопад 2025 року.

Працівники психологічної служби отримали вичерпні відповіді, ряд пропозицій   та корисні матеріали для подальшої роботи