76875940311 серпня 2020 року   опубліковано лист Міністерства освіти і науки України «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році».

     У вступній частині додатку до листа визначено :

  • вимоги до освітньої програми та режиму роботи закладу;
  • рекомендації щодо календарно-тематичного та поурочного планування;
  • оцінювання школярів та вимоги щодо обсягів та змісту домашнього завдання;
  • запропоновано провести діагностичні роботи ( усні співбесіди) або вхідне оцінювання з основних предметів з метою визначення рівня засвоєння матеріалу учнями за попередній рік ( здебільшого за період карантину),оцінки за які   бажано не виставляти до класного журналу;
  • закцентовано увагу на формуванні уміння вчитися та навчати з використанням ІТ , що стане пріоритетним завданням у новому навчальному році.

   Міністерством освіти і науки рекомендовано у навчальних програмах та у плануванні навчального матеріалу відповідно виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета, увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання.

       Звертається увага керівників закладів освіти, їх заступників та педагогічних працівників , що зміни в змісті науково-методичної роботи в закладах освіти мають відображати і питання теорії та практики впровадження концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Із змістом методичних рекомендацій можна ознайомитися у вкладенні

     Особливості викладання навчальних предметів будуть обговорені на засіданнях районних методичних об’єднань, про дату та форму проведення яких буде повідомлено додатково.