20191122 110858 Здоров’я — це найвище благо, дароване людині природою. Без нього життя не може бути повноцінним  і щасливим. Тому основним напрямом науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у сучасних закладах загальної середньої освіти є формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я дітей та учнівської молоді. Саме прийомами і методами створення безпечного освітнього середовища поділилися під час засідання круглого столу, яке відбулося 22 листопада 2019 року на базі Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №2, вчителі предмету «Основи здоров’я».

Вони розповіли, як педагогічні колективи закладів загальної середньої освіти спрямовують свою роботу на виконання цільових програм з різних напрямів просвітницької діяльності щодо пропаганди здорового способу життя, профілактики тютюнопаління, алкоголізму, захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші небезпечні хвороби, вживання наркотичних речовин серед дітей та учнівської молоді.

Засоби реалізації змісту предмета «Основи здоров’я» спрямовують діяльність учня на розвиток його активності у засвоєнні істин здорового способу життя на розвиток продуктивного і творчого мислення. З цією метою доцільно використовувати у навчально-виховному процесі завдання, що різняться за характером пізнавальної діяльності учнів (рецептивні, репродуктивні, творчі) та ураховують навчальні і розвивальні цілі (на усвідомлення навчального матеріалу, застосування знань та умінь за зразком, творче використання набутих знань, формування емоційно-ціннісного ставлення). Педагоги взяли участь у розробці таких завдань з урахуванням розуміння актуальних потреб, інтересів і вікових можливостей учнів.