20191101 112835На сучасному етапі розвитку суспільства все очевиднішим стає значення природничих наук для реалізації концепції сталого розвитку. Тому пильна увага приділяється вдосконаленню системи природничої освіти, в тому числі й хімічної. Хімія, будучи природничим предметом, має величезний потенціал навчання і розвитку. Без знання і розуміння хімічної форми руху матерії неможливо уявити собі сучасну наукову картину світу. Адже світ, що нас оточує – це, перш за все, світ речовин, які є основою живої і неживої природи. Важливу роль у розв’язуванні навчально-виховних завдань під час вивчення хімії відіграють практичні роботи. Вони є початковим джерелом знань, пов’язують теорію з практикою, доводять правильність теоретичних положень, сприяють формуванню практичних умінь і навичок учнів, розвитку, вдосконаленню і закріпленню знань. Під час виконання практичних робіт розкривається інтерес учнів до вивчення хімії і формується їх науковий світогляд.

         Темі планування і проведення практичних робіт на уроках хімії було присвячено круглий стіл «Використання практичних робіт та експериментів під час вивчення хімії у 7-11 класах», який відбувся 01 листопада 2019 року у приміщенні Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Ліцей «Ерудит». Учасники круглого столу обговорили проблеми використання хімічних реактивів та відеолабораторій на уроках хімії, поділилися досвідом використання предметів вжитку для демонстрації практичного спрямування уроків хімії, у групах розробили різнорівневі завдання для проведення практичних робіт і демонстраційних дослідів.

     Методист КУ «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської районної ради» Костриця І.В. ознайомила присутніх з вимогами до підготовки матеріалів для участі у конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів та виставці передових педагогічних технологій.