фото 27 листопада 2018 року на базі закладу дошкільної освіти «Росинка» Сатанівської сільської ради відбулось чергове засідання методичного об’єднання вихователів різновікових груп (керівник Пруненко О.В., директор закладу), з проблеми «Робота у підгрупах за домірними віку рівнями складності».

Методист КУ «МРМК МРР» з дошкільної освіти Кузьмінська Ю.М. наголосила, що вимоги, які ставляться сьогодні перед новою школою, передбачають серйозну підготовку дітей до навчання на етапі їх дошкільного дитинства. Особливої уваги з боку педагогів потребують діти, які виховуються й навчаються в різновікових групах сільських закладів дошкільної освіти. Наявність у змішаних групах кількох вікових підгруп створює значні труднощі в освітній роботі з дітьми, в набутті ними необхідних для систематичного навчання у початковій школі знань, умінь і навичок.Саме тому важливовикористовувати в роботі з дітьмидиференційованийпідхід до навчання.

     фото 3Керівник методичного об’єднання Пруненко О. В. у своїй презентації окреслила теоретичні засади диференціації в дошкільній педагогіці, яка передбачає розподіл дітей на мікрогрупи за індивідуально-типологічними ознаками, і, в першу чергу, за виявленими здібностями: розумовими (здібності до будь - якої дисципліни - математики, образотворчої діяльності, музики, розвитку мови); трудовими (прагнення до оволодіння тими чи іншими видами праці, уміння доводити розпочату справу до кінця та ін.).,адже науковцями доведено, що під час групової роботи встановлюються тісні контакти між вихователем і дитиною, а також між самими дітьми, створюється більше можливостей для вираження емоційних потреб, пізнавального інтересу, для здійснення допомоги кожній дитині. 

     фото 4фото 5

Директор ЗДО «Журавлик» Половинчицької сільської ради провела тестування та тренінг з педагогами різновікових груп, окреслила освітні завдання, відповідно до програми «Дитина».

       Слухачі засідання отримали рекомендації щодо доцільності та домірності використання диференціації та індивідуалізації освітнього процесу у різновіковій групі.