Формування мережі класів, розподіл учнів між класами, поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів здійснюється на підставі нормативно-правових документів:

✔ Закон України «Про повну загальну середню освіту» https://cutt.ly/0wpnrNNA

✔ Закон України «Про освіту» https://cutt.ly/Bwazve4Z 

✔ Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 944 https://cutt.ly/lwazx4xi 

✔ Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» https://cutt.ly/mwazv6VH 

101133867647436534

Після зарахування до закладу освіти, проведення річного оцінювання, переведення учнів на наступний рік навчання формується мережа класів.  

Орієнтована мережа класів дає інформацію щодо наявності вільних місць у класі, необхідності створювати додаткові класи. Також маємо можливість підготуватися до проведення тарифікації педагогічних працівників. Остаточно мережа формується станом на 5 вересня.

Учні розподіляються між класами (групами) керівником закладу освіти. Для належної якості вивчення окремих предметів клас поділяється на групи. 

Група подовженого дня утворюється за письмовими зверненнями батьків учнів, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної.