47565756976З метою розвитку професіоналізму педагогічних працівників області, удосконалення регіональної системи освіти, популяризації кращого педагогічного досвіду та впровадження новітніх технологій у педагогічну практику КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників" оголошує про проведення обласної виставки-конкурсу “Нова українська школа Черкащини”  з 11.04.2023 по 13.04.2023.

КУ "Центр професійного розвитку  педагогічних працівників Монастирищенської міської ради"  запрошує до участі у Виставці-конкурсі  педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти громади.

Конкурсні матеріали мають представляти виключно авторські програми та методичні посібники, які відображають формування ключових компетентностей учнів Нової української школи.

Переможці конкурсу нагороджуються Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. Відзначені матеріали будуть розміщені на сайті Інституту.

Просимо адміністрацію закладів освіти зареєструвати учасників Виставки-конкурсу свого закладу до 15.03.2023 згідно з таблицею і надіслати списки зареєстрованих до КУ "ЦПРПП ММР":

Назва району (міста), ОТГ

Прізвище, ім’я,                            по батькові педагога (повністю)

Фах, посада

Назва закладу освіти (повністю за печаткою ЗО)

Назва роботи

Посилання на матеріали, розміщені на Google- диску (з відкритим доступом)

Анотація (розгорнута)

Контакти учасника виставки (телефон, ел.пошта)

Відповідальна особа (методичні служби, центри ПРП), контакти

Робота подається в електронному вигляді (з розміщенням на Google-диску) у PDF-форматі. Розмір сторінки А4, розмір шрифту – 14 кегль (гарнітура Times New Roman), міжрядковий інтервал – 1,0.

У паперовому вигляді матеріали подаються за потреби, про що буде повідомлено окремо. Роботи, подані на конкурс, не повертаються.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

 1. Матеріали подаються у вигляді навчально-методичних комплексів або авторських методичних посібників.
 2. Титульний аркуш містить такі дані:
 • Повна назва відділу освіти району (міста, ОТГ), методичної служби, центру ПРП.
 • Повна назва навчального закладу.
 • Прізвище, ім’я та по батькові автора.
 • Назва навчально-методичного комплексу або авторського методичного посібника.
 • Вказати, ким і коли схвалені матеріали (педрадою школи, відділом освіти, методичною службою).
 1. Зміст конкурсної роботи відображає назви розділів (підрозділів), бібліографію, назви додатків тощо.
 2. Анотація висвітлює актуальність обраної автором теми, основну педагогічну ідею, зміст поданих матеріалів та їх цінність, використання інноваційних педагогічних технологій, а також цільове призначення.
 3. Основна частина має відповідати таким критеріям:
 • Актуальність і перспективність матеріалів. Відповідність сучасним досягненням освітньої діяльності.
 • Філософсько-світоглядне спрямування матеріалу (гуманістичне, особистісно орієнтоване, ціннісно-орієнтоване тощо).
 • Наукова обґрунтованість, відповідність основним принципам педагогічної діяльності.
 • Системність і логічність викладу матеріалу.
 • Відповідність матеріалу державним стандартам та діючим програмам.
 • Методична доцільність запропонованих технік і технологій навчально-виховної діяльності.
 • Оригінальність та новизна матеріалів.
 • Використання інноваційних педагогічних технологій.
 • Доступність, відповідність матеріалу віковим особливостям учнів.
 • Виховна, навчальна, розвивальна спрямованість матеріалу.
 • Наявність та доцільність ілюстративного матеріалу.
 • Практична значущість матеріалів.
 • Естетика оформлення. Стилістична та мовна грамотність.
 1. Бібліографія містить список використаної літератури згідно з правилами оформлення бібліографічних джерел.