46734875809Реєстрація електронних кабінетів вступників, які вступатимуть на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), та завантаження до них необхідних документів розпочнеться 01 липня.

Відповідна дата реєстрації е-кабінетів вступників визначена Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, що затверджений Міністерством освіти і науки.

Заява в електронній формі подаватиметься вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядатиметься приймальною комісією закладу вищої освіти.

Цього року вступники матимуть можливість подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Вступники, які претендуватимуть на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначатимуть її пріоритетність.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти (бюджетна або небюджетна) вступники мають подавати окремі заяви.

У закладах вищої освіти також будуть створені консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники матимуть можливість звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету та внесення заяв в електронній формі.

Як відомо, прийом документів від вступників розпочнеться 29 липня і закінчиться 8 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, і 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів.