544789537865Державна служба якості освіти розʼяснила, як оцінити та визначити клас для дитини, яка не навчалася, або відвідувала школу за кордоном.

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367), у разі відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можна встановити (за необхідності) відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН від 13.03.2017 № 369).

Проте останній наказ втратив чинність, тому варто керуватися пунктом 4 розділу ІІ Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 12.01.2016 № 8).

Він звучить так: “Зарахування особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти або результатів оцінювання, здійснюється після оцінювання її результатів навчання за певний клас (рівень повної загальної середньої освіти). Оцінювання проводить заклад освіти, в якому організовується екстернат, на підставі заяви (за формою згідно з додатком 1 до цього Положення) особи, яка подавала заяву про зарахування (переведення) на екстернат. Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання результатів навчання складається за формою згідно з додатком 2 до цього Положення (далі — протокол оцінювання)”.

Отже, для проведення оцінювання діє такий алгоритм:

  • батьки подають заяву (додаток 1);
  • наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також розклад проведення оцінювання та перелік завдань;
  • проводиться оцінювання, за результатами якого визначається клас, в якому дитина буде продовжувати здобувати освіту.