53456453456720210315 145610

Головним завданням Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року є модернізація і розвиток освіти, що має випереджувальний неперервний характер. Все це дасть можливість гнучкого реагування на всі інноваційні процеси, що відбуваються у світі й Україні.

   Важливим завданням сучасної початкової освіти є навчати учнів вчитися впродовж життя, усно та письмово висловлювати свою думку, сприймати, аналізувати та використовувати інформацію, подану у вигляді текстів різних жанрів, таблиць, діаграм; критично та креативно мислити.

З метою вдосконалення професійної майстерності педагогів до роботи в умовах Нової української школи, відповідно до плану роботи КУ «ЦПРПП ММР»   15 березня консультантом КУ «ЦПРПП ММР» Свердлик Н.П було підготовлено та проведено вебінар у форматі ZOOM для вчителів 4   класів навчальних закладів за темою «Особливості та вимоги щодо проведення Державної підсумкової атестації в 4 класі. Обмін ідеями, напрацюванням та досвідом роботи».

20210315 14284820210315 131026

Консультант ЦПРПП Свердлик Н.П. розповіла про особливості та вимоги щодо проведення Державної підсумкової атестації в 4 класах в 2021 році. Зробила детальний аналіз  організації дистанційної освіти в громаді. Зокрема, Наталія Павлівна означила виклики, які постали перед освітянською спільнотою, учнями та батьками; наголосила на взаємодії всіх учасників освітнього процесу та виробленні спільних кроків під час дистанційного навчання у період пандемії; висвітлила нові шляхи оволодіння цифровими технологіями, а також наголосила, що дистанційне навчання є перевіркою школи на сучасність і кожний учасник має сумлінно виконувати свою місію, бо тільки за умови відповідальної та сумлінної роботи всіх ланок освітянської спільноти ми отримаємо позитивні результати.

Педагоги поділилися досвідом роботи в умовах дистанційного навчання.

Вчителі мали можливість переглянути та обговорити сучасний, високефективний відео-урок молодого вчителя Івахнянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Мокренчук Вікторії Олександрівни, яка поділилася досвідом роботи над створенням уроку в дистанційному форматі, використовуючи сучасні технології.

Надзвичайно важливе значення для ефективного навчання має компетентнісний підхід в освітньому процесі. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння учня формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

20210315 13105420210315 142336

Керівник методичного об’єднання вчителів 4 класів Рябоконь Т.М. розкрила питання «Освіта на основі життєвих навичок. Роль ключових компетентностей в житті людини». Важливість формування компетентностей було доведено під час ділової гри "Найвиразніша компетентність". В ході гри учасники онлайн-зібрання співвідносили ключову компетентність із видатною особистістю, в якої вона була найбільш сформована.  А потім фактами доводили свою думку.

Консультант ЦПРПП Свердлик Н.П. подякувала вчителям за цікаву та плідну роботу в цифровому форматі. Наголосила на необхідності кожного педагога активно працювати над впровадженням ключових компетентностей учнів початкових класів, впроваджувати нові технології в дистанційному навчанні , активно долучитися до створення методичних кейсів вчителів 4 класів НУШ.