666464646464Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо окремих питань завершення навчального року, який передбачає звільнення випускників повної середньої освіти від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

За відповідний законопроєкт під час позачергового засідання парламенту проголосувало 298 народних депутатів.

Ухвалений закон встановлює, що здобувачі освіти, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, будуть звільнені від проходження державної підсумкової атестації через здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби.

Водночас здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, матимуть право пройти ДПА, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Водночас для абітурієнтів, які планують вступати до закладів вищої освіти, ЗНО буде проведено в установлені терміни відповідно до визначених регламентів проведення тестування.

Раніше Міністерство освіти і науки звільнило від проходження шкільних іспитів учнів 4-х та 9- класів.

77775776775747Якісна школа — це результат роботи керівника над розвитком закладу. Те, як директор налаштує управлінські процеси, безпосередньо впливає на якість освіти у школі, яку він очолює.

Мотивувати вчителів, працювати над їхнім професійним розвитком та вдосконаленням роботи, покращувати освітнє середовище, взаємодіяти із засновником щодо розвитку матеріально-технічної бази, формувати прозору систему оцінювання результатів навчання учнів, облаштовувати дружнє до дітей шкільне життя — не вичерпний перелік завдань та відповідальностей директора.

Важливою частиною роботи директора як менеджера є формування стратегічного бачення розвитку школи. Стратегічне управління — це безперервний процес, обов’язковою частиною якого є розроблення Стратегії розвитку закладу освіти. Стратегія розвитку дає можливість визначити напрями руху закладу освіти для досягнення основної мети — забезпечення якості освіти.

Стратегічне управління школою реалізується через два напрями — розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти та стратегічне планування. Перше дозволяє вивчати та оцінювати освітній процес як систему, а друге — визначити напрями діяльності в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Відображаються ці напрями у Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти та Стратегії розвитку закладу освіти.

Розроблення стратегії розвитку школи

Стратегія розвитку закладу — важливий концептуальний документ діяльності закладу освіти. Тому до процесу розроблення стратегії директор школи залучає зацікавлені сторони.

Одним зі способів розроблення стратегії може бути проведення мозкового штурму для напрацювання пропозицій за певними напрямами. Для цього може бути створена робоча група за участі керівника, заступників та представників педагогічного колективу, учнів.

Робоча група у свою чергу напрацьовує проєкт стратегії, а надалі документ виноситься на розгляд та обговорення педагогічної ради. Важливо пам’ятати, що реалізація частини цілей стратегії потребуватиме підтримки засновника закладу. Саме стратегія розвитку закладу має розроблятись у тісній співпраці із засновником.

Структура стратегії розвитку закладу

У стратегії розвитку закладу освіти мають бути наступні блоки:

 • Цінності закладу. Цінності, по суті, є фільтром поведінкових моделей усіх учасників освітнього процесу. Вони визначають, що для школи є важливим, які людські та суспільні цінності. Наприклад, серед цінностей школи, — безпека та комфорт дитини. У такому випадку в процесі реалізації стратегії особлива увага має приділятися створенню безпечного та комфортного середовища, побудові довірливих взаємин між учнями, вчителями та адміністрацією школи.
 • Місія школи. Місія дає відповідь на запитання, чому заклад існує, яка мета його діяльності та для кого здійснюється освітня діяльність. Вона деталізує статус школи та забезпечує напрям і орієнтири для визначення цілей роботи закладу. Наприклад, місією школи може бути забезпечення рівного доступу до освіти для всіх дітей.
 • Візія школи. Візія визначає, куди рухається заклад освіти, де він хоче бути. Формулювання візії дасть змогу відповісти на питання, які цілі школа прагне реалізувати у середньостроковій перспективі, на якому рівні хоче бути, чого прагне. Наприклад, створення інклюзивного освітнього середовища, в якому кожна дитина незалежно від статі, особливих потреб, соціального статусу чи інших ознак зможе комфортно навчатися.
 • Стратегічні цілі діяльності закладу освіти. Стратегічні цілі визначають, якою має бути школа за кілька років, задають напрями розвитку та фіксують, чого школа прагне досягти. Вони визначають сфери, на яких мають бути сконцентровані зусилля адміністрації та педагогічного колективу школи. Стратегічні цілі обов’язково мають корелюватись із візією, адже їхнє виконання наближає заклад до її досягнення. Для максимальної ефективності цілі мають бути сформовані на основі SMART-критеріїв та, відповідно, бути конкретними, вимірюваними, досяжними, актуальними та визначеними/обмеженими в часі.
 • Операційні цілі. Операційні цілі визначають, яким чином заклад буде досягати стратегічних цілей та які кроки необхідно для цього зробити. В операційних цілях стратегія закладу переходить від загального до конкретного. Наприклад, операційними цілями в стратегії школи можуть бути:
  1. розробити прогноз очікуваної кількості дітей з особливими освітніми потребами;
  2. налагодити відносини з інклюзивно-ресурсним центром;
  3. провести адаптацію освітнього простору;
  4. забезпечити необхідну організаційно-методичну підготовку;
  5. розробити необхідні адаптаційні заходи для учнів і батьків;
  6. вчителям пройти підвищення кваліфікації за напрямами, які стосуються роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Працюючи над розробленням стратегії розвитку школи, дуже важливо враховувати реальний стан речей та ресурси закладу. Інструмент SWOT-аналізу допоможе керівникові визначити сильні та слабкі сторони школи, а також можливості, що відкриваються перед закладом, та наявні чи потенційні загрози.

Для успішної реалізації стратегічного управління стратегію розвитку закладу освіти важливо донести до всіх учасників освітнього процесу, а особливо тих, хто безпосередньо залучений до її реалізації. Стратегічне управління потребує також зміни підходів до взаємодії з педагогічними працівниками. Вони мають брати безпосередню участь у визначенні стратегічних та операційних цілей, місії, візії закладу, приймати їх як особисті. Тільки так вони можуть стати партнерами директора у досягненні цих цілей.

Стратегія розвитку закладу — це також важливий дороговказ для засновника: які точки розвитку є у школи, на що заклад потребує ресурсів, які напрями роботи школи потрібно посилити засновникові тощо.

4343434356364Оскільки під час дистанційного навчання ми працювали на різних майданчиках, не зайвим буде пригадати правильне написання деяких слів для заповнення класного журналу (за оновленим правописом).

Аудіо-. Веб.  Пишемо разом слова з першими регулярно вживаними іншомовними компонентами на голосний та приголосний: абро-, авіа-, авто- (‘само’, ‘автоматичний’), агро-, аеро-, аква-, алко-, арт-, астро-, аудіо-, біо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, геліо-, гео-, гідро-, дендро-, екзо-, еко-, економ-, етно-, євро-, зоо-, ізо-, кібер-, мета-, метео-, моно-, мото-, нарко-, нео-, онко-, палео-, пан-, пара-).

Отже, аудіовправавебсайт, АЛЕ латинськими літерами так: web-сайт.

Відео. Разом пишемо іменники, першою частиною яких є незмінна основа іншомовного походження на о, а: автомагістрáль, агрокультýра, велопробі́г, відеофі́льм.
Відповідно пишемо відеоурок, відеопояснення.

Інтернет, онлайн. 

З дефісом пишемо: 1) складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного звука. У них відмінюємо або обидва іменники, або тільки другий.

Другий іменник складного слова відмінюємо, якщо перший: а) визначає певну прикмету чи особливість предмета, особи, явища, названих другим: бíзнес-план, бі́знес-проє́кт, до́пінг-контрóль, інтерне́т-видáння, інтерне́т-пóслуга, піа́р-áкція.
Відповідно онлайн-урок.

Назви сайтів, соцмереж, платформ.

- Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви (тві́ттер, гугл);

 • - назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках (мережа “Фейсбу́к”, енциклопе́дія “Вікіпе́дія”);
 • - назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої букви та без лапок (РНБО ввела санкції проти Яндексу).
 • (Автор публікації: Олеся Калинич, авторка зошитів та карток для підготовки до ЗНО з української мови та літератури, переможниця конкурсу “Учитель року-2015”, заслужений учитель України)

76874895766643КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Монастирищенської міської ради" повідомляє, що на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» проходитиме III Всеукраїнський учнівський конкурс наукових есе «Публічне управління в історії української держави».

Мета конкурсу - розвиток учнівської молоді шляхом здійснення творчого наукового пошуку в царині вирішення проблем розбудови української держави. До участі запрошуються учні 9-11 класів закладів повної загальної середньої освіти України.

Конкурс проводиться у такі строки:

I тур - 10-16 травня 2021 року - конкурсне оцінювання есе експертною комісією;

II тур - 19 травня 2021 року - підсумкові онлайн-дебати, під час яких відбудеться публічна дискусія учасників з презентацією ключових ідей, оголошення результатів конкурсного оцінювання та визначення переможців Конкурсу.

Інформаційний лист Конкурсу додається у вкладенні.

Додаткова інформація: https://bit.ly/329PZqq.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. тел. (044) 456 51 58. Контактна особа - Федірко Наталія Вікторівна, моб. 063 700 42 43.

656473526749506Вчителі предметів мистецької галузі Монастирищенської громади 8 квітня 2021 р. у онлайн режимі взяли участь у вебінарі   «Проєктна діяльність на уроках предметів мистецької освітньої галузі».

Учасники зібрання детально ознайомилися з проєктною діяльністю як методом організації роботи на уроці, що дозволяє перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання, забезпечити продуктивний зв'язок теорії та практики у процесі навчання. Цей метод сприяє набуттю учнем життєвого досвіду, формуванню вмінь та навичок, які надалі позитивно впливатимуть на його життєдіяльність

Освітяни ознайомилися з комплексом ефективних сучасних технологій навчання мистецтву та використанням мережі Інтернет для здійснення дистанційного освітнього процесу.

67564534234КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Монастирищенської міської ради" повідомляє, що на виконання п.4.2. плану роботи КНЗ «Черкаський обласний  інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» та до Дня науки в Україні навчально-тренінговий центр SТЕM-освіти  19-23.04.2021 р. проводить регіональний науково-методичний «STEM-тиждень».

У рамках «STEM-тижня» заплановано наступні заходи:

19 квітня 2021 р. – день науки;

20 квітня 2021 р. – день технологій;

21 квітня 2021 р. – день інженерії та проєктів;

22 квітня 2021 р. – день BYOD (bring your own device – принеси свій власний пристрій»;

23 квітня 2021 р. – день математики.

Захід проводиться з метою об’єднання інтелектуальних зусиль педагогічного загалу області в аспекті реалізації SТЕM-орієнтованого підходу, висвітлення проблематики з питань розвитку напрямів SТЕM-освіти в регіоні, формування освітнього SТЕM-середовища з використанням інноваційних технологій, засобів та моделей освіти.

Переконливо просимо педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти області та позашкільної освіти, і особливо закладів освіти, які оснащені інноваційним обладнанням для реалізації STEM-орієнтованого напряму в освіті, взяти участь у заході!

Для участі у регіональному науково-методичному «STEM-тижні» педагогам потрібно зареєструватися до 14.04.2021 року за посилання https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSL5TE1YGfmOzov2DbGLvGaLukdmi-nOCHc6XWlBBkKRzMnQ/viewform?usp=sf_link

З метою участі педагогічним працівникам потрібно провести освітній захід до 15 квітня 2021 р. у рамках одного/декількох/всіх днів із запропонованих у «STEM-тижні» та взяти участь у представленні (виступ, презентація, відеоматеріали та ін.) та обговоренні досвіду у рамках «STEM-тижня»  19-23.04.2021 р., який відбудеться на базі навчально-тренінгового центру SТЕM-освіти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» у режимі онлайн:

Дата

Назва

Початок

роботи

Посилання для участі

19 квітня 2021 р.

день науки;

10.00

https://meet.google.com/zvp-zond-ewi

20 квітня 2021 р.

день технологій;

10.00

https://meet.google.com/zvp-zond-ewi

21 квітня 2021 р.

день інженерії та проєктів;

10.00

https://meet.google.com/zvp-zond-ewi

22 квітня 2021 р. пристрій»

день BYOD
(bring your own device – принеси свій власний пристрій);

10.00

https://meet.google.com/zvp-zond-ewi

23 квітня 2021 р.

день математики

10.00

https://meet.google.com/zvp-zond-ewi

Педагогічні працівники, які не мають підготовленого виступу можуть долучитися до участі у заході за посиланням вказаним у таблиці. Програма заходу буде надіслана на електронні адреси зареєстрованим учасникам регіонального науково-методичного «STEM-тижня» до 19.04.2021 р.